Regulamin portalu Bokser.org


� 1. Definicje

Itelnet - oznacza firme Itelnet z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Energetyczna 37/4.
Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z któregokolwiek serwisu sportowego prowadzonego przez firmę Itelnet.
Portal Sportowy - oznacza serwis internetowych prowadzony przez firme Itelnet.
Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Itelnet, w tym:

 1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu Sportowego i/lub Serwisów, w tym:
  1. Kanał RSS (Really Simple Syndication) - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Portalu Sportowym i zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników.
 2. Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych, w tym:
  1. Forum Portalu Sportowego - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach Portalu Sportowego.
 3. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na Portalach Sportowych.
 4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu Sportowym i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.
Partner - oznacza podmiot współpracujący z Itelnet.
Patron medialny - oznacza podmiot którego Itelnet jest patronem medialnym.

� 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Sportowego i/lub Serwisach, zakres odpowiedzialności Itelnet oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Sportowego i/lub Serwisach Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Itelnet zastrzega, że ma prawo do usuwania ze społeczności i blokowania użytkowników, którzy łamią niniejszy regulamin. Usunięcie i zablokowanie użytkownika może nastąpić bez wcześniejszych ostrzeżeń.

� 3. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest stosowanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych osób w komentarzach i na forach. Zakazane jest szerzenie treści ksenofobicznych.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. System komentarzy nie jest systemem ogłoszeniowym. W związku z tym zakazane jest publikowanie ogłoszeń, w tym publikowanie adresów serwisów internetowych bez zgody i wiedzy administratora serwisu.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

� 4. Odpowiedzialność Itelnet za korzystanie przez Użytkowników z Portalu Sportowego

 1. Itelnet zastrzega, że korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Itelnet nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Itelnet nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu Sportowym i/lub Serwisach artykułach pochodzących od innych niż Itelnet wydawców polskich i zagranicznych.
 4. Itelnet nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Portalu Sportowego i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Itelnet.
 5. Itelnet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Sportowego i/lub Serwisów, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 6. Itelnet zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Sportowego i/lub Serwisów, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 7. Itelnet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Sportowego i/lub Serwisów.

Polityka prywatności


� 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochroną. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy Itelnet zajmująca się administracją bazy.

� 2. Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, nazwa hosta) są przez Itelnet wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do serwisu sportowego wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

� 3. Pliki Cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. cookies) na twardym dysku komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu.

� 4. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

� 5. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić wspópracującym z nami reklamodawcom czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

� 5. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Ciągły rozwój technologii internetowych, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na jego stronach.

� 6. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu, prosimy o wysyłanie uwag na adres: redakcja@bokser.org.

Prawa własności intelektualnej


 1. Itelnet udostępnia w Portalu Sportowym i/lub Serwisach chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu Sportowym i/lub Serwisach wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Itelnet udostępniając w Portalu Sportowym i/lub Serwisach treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownicy Portalu Sportowego i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 5. Udostępniając własne treści w Portalu Sportowym i/lub Serwisach Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Itelnet udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Wszystkie prawa zastrzeżone włącznie z tłumaczeniem na języki obce. Żaden fragment serwisu ani jego archiwum nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.


Copyright (C) (2005-2014) by Itelnet

Szczegółowy regulamin dotyczący zasad komentowania na forum


Znajduje się tutaj: Regulamin dla komentujących.