Regulamin portalu Bokser.org� 1. Definicje

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z któregokolwiek serwisu sportowego prowadzonego przez redaktora naczelnego.
Portal Sportowy - oznacza serwis internetowych Bokser.org.
Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Bokser.org, w tym:

 1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu Sportowego i/lub Serwisów, w tym:
  1. Kanał RSS (Really Simple Syndication) - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Portalu Sportowym i zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników.
 2. Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych, w tym:
  1. Forum Portalu Sportowego - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach Portalu Sportowego.
 3. Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na Portalach Sportowych.
 4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu Sportowym i/lub Serwisach na zlecenie Partnerów.
Partner - oznacza podmiot współpracujący z Bokser.org.
Patron medialny - oznacza podmiot którego Bokser.org jest patronem medialnym.


� 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Sportowego i/lub Serwisach, zakres odpowiedzialności Bokser.org oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Sportowego i/lub Serwisach Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Bokser.org zastrzega, że ma prawo do usuwania ze społeczności i blokowania użytkowników, którzy łamią niniejszy regulamin. Usunięcie i zablokowanie użytkownika może nastąpić bez wcześniejszych ostrzeżeń.


� 3. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest stosowanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych osób w komentarzach i na forach. Zakazane jest szerzenie treści ksenofobicznych.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. System komentarzy nie jest systemem ogłoszeniowym. W związku z tym zakazane jest publikowanie ogłoszeń, w tym publikowanie adresów serwisów internetowych bez zgody i wiedzy administratora serwisu.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.


� 4. Odpowiedzialność Bokser.org za korzystanie przez Użytkowników z Portalu Sportowego

 1. Bokser.org zastrzega, że korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Bokser.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Sportowego i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Bokser.org nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Portalu Sportowym i/lub Serwisach artykułach pochodzących od innych niż Bokser.org wydawców polskich i zagranicznych.
 4. Bokser.org nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Sportowego i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Portalu Sportowego i/lub Serwisów, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Bokser.org.
 5. Bokser.org nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Sportowego i/lub Serwisów, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 6. Bokser.org zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Sportowego i/lub Serwisów, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 7. Bokser.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Sportowego i/lub Serwisów.


Prawa własności intelektualnej


 1. Bokser.org udostępnia w Portalu Sportowym i/lub Serwisach chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu Sportowym i/lub Serwisach wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Bokser.org udostępniając w Portalu Sportowym i/lub Serwisach treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownicy Portalu Sportowego i/lub Serwisów są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 4. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 5. Udostępniając własne treści w Portalu Sportowym i/lub Serwisach Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Bokser.org udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Wszystkie prawa zastrzeżone włącznie z tłumaczeniem na języki obce. Żaden fragment serwisu ani jego archiwum nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Szczegółowy regulamin dotyczący zasad komentowania na forum


Znajduje się tutaj: Regulamin dla komentujących.Polityka prywatności


Znajduje się tutaj: Polityka prywatności.


Copyright (C) (2005-2023) by Bokser.org