Polityka prywatności portalu Bokser.org§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma ITELNET z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Energetyczna 37/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 9320, dla której akta rejestrowe prowadzi Burmistrz Obornik Śląskich, NIP: 8951625927, REGON: 931893945. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin "Użytkownik" zastąpiony został określeniem "Ty", "Administrator" "My". Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, twoje hasło, adres IP logowania i utworzenia konta.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, która ma konto w serwisie, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pomoc@bokser.org.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu konta tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek własnoręcznego usunięcia konta, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna Bokser.org używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Witryna Bokser.org używa cookies do automatycznego logowania na konto, aby ułatwić czytelnikom korzystanie z portalu.
 3. Dodatkowo pliki cookies są używane do anonimowego zbierania statystyk przez Google i w celu wyświetlania reklam, także przez Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności można znaleźć pod wskazanymi linkami.
 4. Informacje gromadzone przez Google dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie.
 5. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.

§4. Deponowanie plików cookie przez Sirdata

 1. Sirdata to firma zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom przesyłanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań.
  Dane gromadzone przez Sirdata przechowywane są maksymalnie przez 365 dni, w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji.
  Więcej informacji: https://www.sirdata.com/privacy/
  Chcesz zablokować zbieranie Twoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/object/

§5. Inne

 1. ITELNET uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. Firma korzysta z Consent Management Platform nr 92.

  Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie klikając tutaj.