Regulamin komentarzy serwisu Bokser.org

 

Boks jest twardą dyscypliną i wiemy, że jego miłośnicy również należą do twardych osób. Jako najlepszy portal bokserski w kraju musimy dbać nie tylko o poziom naszych publikacji, jak również o treść komentarzy pod każdym artykułem. Wraz z zespołem moderatorów stworzyliśmy regulamin który z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Prosimy o jego przestrzeganie, gdyż w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do zablokowania konta.

 

Użytkownik ma prawo do:

 

1. Prowadzenia merytorycznej dyskusji

Nasze publikacje notują dużą ilość odsłon co naturalnie prowadzi do czytania komentarzy. Często przeglądają nas osoby, które na co dzień nie interesują się boksem, jednak z komentarzy mogą się wiele dowiedzieć. Prosimy o merytoryczne prowadzenie dyskusji nie tylko dla samych siebie, ale z myślą o ludziach nie posiadających takiej wiedzy jak liczne grono użytkowników Bokser.org

 

2. Prowadzenia wolnej dyskusji

Społeczność Bokser.org to nie tylko tysiące pasjonatów tego pięknego sportu, ale też osoby z bagażem doświadczeń życiowych. Nie zabronimy nikomu schodzenia z tematów stricte bokserskich, gdyż społeczność powinna się poznawać. W związku z tym użytkownik ma prawo do frywolnych dyskusji na różne tematy o ile wpisy nie będą łamać postanowień regulaminu.

 

3. Własnych propozycji rozwoju portalu

Chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące rozwoju serwisu i liczymy też na inicjatywę z Waszej strony. Bokser.org jest dużym portalem ale tak samo jak w życiu osobistym, również w Internecie potrzebny jest rozwój. Jeśli macie jakieś propozycje dotyczące rozwoju - zapraszamy do dyskusji.

 

Użytkownikowi zabrania się:

 

1. Nieodpowiedniego używania wulgaryzmów

Jak już zostało wspomniane - boks to twarda dyscyplina i nie rzadko wymaga użycia mocnego słownictwa. Nie zabraniamy używania wulgaryzmów, ale prosimy o przemyślenie wpisu, który ma zawierać mocne słownictwo. Rzucanie wulgaryzmami na lewo i prawo będzie karane ostrzeżeniem. Dbajmy o poziom swoich komentarzy.

 

2. Obrażania użytkowników, redakcji, bokserów, promotorów itd.

Merytoryczna dyskusja powinna być motywem do pisania komentarzy, a nie obrażanie, poniżanie lub nawet grożenie (punkt trzeci). Zabrania się obrażania kogokolwiek: użytkowników oraz osób publicznych. Nie zastosowanie się do tego punktu grozi ostrzeżeniem lub nawet wykluczeniem ze społeczności Bokser.org

 

3. Gróźb oraz zachowań agresywnych

Internet jest miejscem, gdzie każdy może pozostać anonimowym. Nie zwalnia to jednak nikogo z obowiązku przestrzegania zasad Netykiety. Wszelkie agresywne zachowania lub nawoływania do przemocy słownej lub cielesnej będą natychmiastowo karane ostrzeżeniem lub wykluczeniem ze społeczności Bokser.org.

 

4. Rasizmu i dyskryminacji (rasowej oraz płciowej)

Wszelkie zachowania mające na celu poniżenie którejkolwiek z ras lub płaci będą karane ostrzeżeniem lub wykluczeniem ze społeczności Bokser.org. Należy pamiętać, że większość mistrzów świata to osoby o odmiennej rasie niż nasza.

 

5. Trollingu w dosłownym tego słowa znaczeniu

Trolling to zachowanie mające na celu sianie zamętu. Jest to spory problem w Internecie, dlatego będziemy się starać piętnować to zjawisko. Każde zachowanie, które redakcja uzna za próbę siania zamętu będzie karane ostrzeżeniem lub nawet usunięciem ze społeczności Bokser.org

 

Redakcja oraz zespół moderatorów ma prawo do:

 

1. Usunięcia użytkownika

Praca moderatora polega na stałym monitorowaniu poziomu komentarzy oraz zachowań użytkowników. Jeśli moderator uzna zachowanie użytkownika za szkodzące portalowi i jego społeczności - zostanie on usunięty.

 

2. Skasowania treści komentarza

Każdy komentarz łamiący postanowienia regulaminu będzie kasowany, a jego autor karany słownie lub ostrzeżeniem.

 

3. Zmiany postanowień regulaminu

 

Kontakt z moderatorem:

 

Wszelkie zapytania i odwołania kierowane do moderatora, prosimy kierować na adres: moderator@bokser.org.

 

Regulamin będzie stale uzupełniany o kolejne punkty. Po każdej aktualizacji zostaniecie poinformowani na stronie głównej portalu.