STERNICY POLSKIEJ KADRY

Czy będzie to prezent, czy kukułcze jajo? Odpowiedź poznamy przed świętami Bożego Narodzenia. Wyniki konkursu na najważniejsze stanowiska w kierowaniu rozwojem największych talentów Polskiej Sztuki Szermierki na Pięści, poznamy 20 grudnia. Prezentujemy wolne etaty i wymagania dla kandydatów. Termin nadsyłania zgłoszeń - do 15 grudnia.

Jak rozpocznie się pierwszy rok pracy z młodzieżą? Zobaczymy. Przecież w myśl przysłowia 'Po owocach ich poznacie', tak jak zapowiadaliśmy, będziemy bacznie się przyglądać poczynaniom, wybranego w demokratycznych wyborach, zarządu PZB.
Teraz przed nami trudny wybór, wykonawców planów i założeń szkoleniowych na najbliższe cztery lata.

Konkurs otwarty na stanowiska:
Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego
Wymagania:
– Wykształcenie wyższe,
– Posiadanie uprawnień trenera boksu minimum pierwszej klasy,
– Minimum 10-letni staż pracy szkoleniowej w boksie,
– Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– Przedłożenie koncepcji pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2017 oraz w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich,
– Praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów dotyczących boksu,
– Praktyczna znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w boksie,
– Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
– Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia,
– Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
– Posiadanie umiejętności kierowania zespołem ludzi, w tym współpracy i zarządzania ludźmi,
– Umiejętność koordynacji procesów o różnym – w tym wysokim – stopniu złożoności,
– Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
– Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,
– Znajomość pracy z komputerem,
– Prawo jazdy kat. B.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
– List motywacyjny,
– Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
– Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską,
– Dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy,
– Życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/"),
– Koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie najbliższego roku - 2017,
- Koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich,
– Zaświadczenie o stanie zdrowia,
– Zaświadczenie o niekaralności.

Trenera Głównego Kadry Narodowej Mężczyzn
Wymagania:
– Wykształcenie wyższe,
– Posiadanie uprawnień trenera boksu minimum pierwszej klasy,
– Minimum 5-letni staż pracy szkoleniowej w boksie,
– Przedłożenie rocznego programu szkolenia Kadry Narodowej Mężczyzn na rok 2017,
– Przedłożenie czteroletniego programu szkolenia Kadry Narodowej Mężczyzn na lata 2017-2020,
– Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
– Znajomość pracy z komputerem.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
– List motywacyjny,
– Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
– Roczny program szkolenia Kadry Narodowej Mężczyzn na rok 2017,
– Czteroletni program szkolenia Kadry Narodowej Mężczyzn na lata 2017-2020,
– Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską,
– Kopie dokumentów potwierdzających staż i charakter wykonywanej pracy,
– Życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/"),
– Zaświadczenie o stanie zdrowia,
– Zaświadczenie o niekaralności,
– Zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich.

Trenera Głównego Kadry Narodowej Kobiet
Wymagania:
– Wykształcenie wyższe,
– Posiadanie uprawnień trenera boksu minimum pierwszej klasy,
– Minimum 5-letni staż pracy szkoleniowej w boksie,
– Przedłożenie rocznego programu szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na rok 2017,
– Przedłożenie czteroletniego programu szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na lata 2017-2020,
– Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
– Znajomość pracy z komputerem.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
– List motywacyjny,
– Roczny program szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na rok 2017,
– Czteroletni program szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na lata 2017-2020,
– Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
– Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską,
– Kopia dokumentów potwierdzających staż i charakter wykonywanej pracy,
– Życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/"),
– Zaświadczenie o stanie zdrowia,
– Zaświadczenie o niekaralności,
– Zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich.

Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Bokserskiego
Wymagania:
– Wykształcenie wyższe,
– Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– Przedłożenie koncepcji pracy Biura PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2017 oraz w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich,
– Praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów dotyczących boksu,
– Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
– Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia,
– Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
– Posiadanie umiejętności kierowania zespołem ludzi, w tym współpracy i zarządzania ludźmi,
– Umiejętność koordynacji procesów o różnym – w tym wysokim – stopniu złożoności,
– Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
– Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,
– Znajomość pracy z komputerem.

Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
– List motywacyjny
– Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
– Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– Dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy,
– Życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/”),
– Koncepcja pracy Biura PZB w perspektywie najbliższego roku - 2017,
– Koncepcja pracy Biura PZB w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich,
– Zaświadczenie o stanie zdrowia,
– Zaświadczenie o niekaralności.

Zarząd PZB zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Za Zarząd PZB - Prezes Leszek Piotrowski

Termin i miejsce składania dokumentów jest taki sam dla wszystkich ofert:
– Zainteresowane osoby proszone są o składanie swoich aplikacji w zaklejonej kopercie z odpowiednim dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego"
"Konkurs na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej Mężczyzn"
"Konkurs na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej Kobiet"
"Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Bokserskiego"

bezpośrednio lub drogą pocztową do Polskiego Związku Bokserskiego (adres korespondencyjny: Polski Związek Bokserski, 01-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 32) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2016r. Decyduje data wpływu do PZB.

– Oferty konkursowe, które nie będą zawierać wymaganego kompletu dokumentów, a także oferty złożone po terminie oraz oferty złożone przez osoby trzecie – w tym pełnomocników – nie będą rozpatrywane.

Procedura i przebieg konkursu dla wszystkich czterech stanowisk, również są takie same:
– Powołanie Komisji Konkursowej do dnia 15.12.2016r.
– Składanie ofert konkursowych do PZB –  do dnia 15.12.2016r.
– Otwarcie ofert i wybór najlepszych ofert – 19.12.2016r.
– Zaproszenie autorów najlepszych ofert na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – na dzień 20.12.2016r.
– Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne Komisji Konkursowej z zaproszonymi autorami najlepszych ofert konkursowych – 20.12.2016r.
– Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej.

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 Autor komentarza: Fan1977
Data: 05-12-2016 15:03:40 
PRO FORMA, śmiech na sali
 Autor komentarza: leszekd
Data: 05-12-2016 18:57:19 
Złóż ofertę, program zgodnie z wytycznymi - będzie komisja z przedstawicielem Ministerstwa Sportu otworzy koperty i sprawdzi plan. Zobaczmy ile ofert wpłynie.
 Autor komentarza: Fan1977
Data: 06-12-2016 09:30:30 
w PZB wszyscy z poprzedniej kadencji powinni odejść, łącznie z administracją
 Autor komentarza: niemiec32
Data: 06-12-2016 10:08:56 
nic w tym polskim boksie sie nie zmieni zlodziejstwo korupcja darmowe wycieczki to sa ludzie bez pasji nauczeni nic nie robic za komuny i teraz na to samo licza nic nie robic i zarabiac nie wierze w zmiany w polskim boksie
 Autor komentarza: leszekd
Data: 06-12-2016 14:55:02 
Są tacy co nic nie robią, a są tacy co sobie z tego nic nie robią i robią! Efekty można obserwować w jednym i drugim wypadku.
... ale masz rację, gdyby każdy robił zgodnie z kanonem i uczył się na swoich i innych sukcesach czy błędach, to rzeczywiście mielibyśmy średni poziom europejski, a nie że udało się - tylko zgodnie z wypracowanym ciężko planem zdobyliśmy to co należy.
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.