ZMIANY PROCEDURY WYDAWANIA LICENCJI PZB

Polski Związek Bokserski poinformował, że z dniem 1 czerwca 2013 roku zmieni się procedura wydawania licencji zawodniczych i trenerskich. Nowe licencje nie będą – jak dotychczas – papierowe. Będą to nowoczesne, wykonane z plastiku dokumenty, których wykonanie wymaga realizacji ściśle określonych zabiegów proceduralnych i technologicznych.  Dlatego też dla wniosków, które wpłynął do PZB po dniu 1 czerwca obowiązywać będą następujące zasady:

1. Zachowują ważność dotychczasowe druki wniosków – wypełnione prawidłowo wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Wszelkie braki we wnioskach i załącznikach powodują, że wnioski będą odsyłane do zainteresowanych podmiotów do uzupełnienia.
3. Okres wyrobienia licencji wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do PZB.
4. Ze względów technologicznych nie ma możliwości wyrobienia licencji „od ręki”. Dlatego zainteresowane podmioty winny przesyłać wnioski o wydanie licencji do PZB z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie będzie możliwości uzyskania licencji w biurze PZB po osobistym dostarczeniu dokumentacji.
5. Wnioski o licencje winny być przesyłane do PZB w formie papierowej – listownie.

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 Autor komentarza: Ironmen
Data: 22-05-2013 17:58:57 
Jeszcze jak się alkomaty dla działaczy i trenerów wprowadzi na zawodach amatorskich to w ogóle już na PLUS! :)
 Autor komentarza: Ned
Data: 22-05-2013 23:47:05 
Wtedy działaczy byś nie uświadczył.
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.