ZMIANA DECYZJI - GORGOŃ Z ŻUKIEM OSTATECZNIE NA REMIS

Redakcja, Informacja prasowa

2018-09-17

Po dokładnej analizie kart punktowych okazało się, że Przemysław Gorgoń (7-3-1, 4 KO) zremisował ostatecznie z Siergiejem Żukiem (1-2-2) podczas piątkowej gali w Białymstoku. Prezentujemy Państwu oświadczenie Krzysztofa Kraśnickiego, szefa Wydziału Polskiego Boksu Zawodowego.

Oświadczenie

W dniu dzisiejszym (poniedziałek 17.08.) dokonałem ponownego przeglądu kart punktowych walki Serhii Zhuk z Przemysławem Gorgoniem i okazało się, że w jednym przypadku, wpisując punktację sędziów popełniłem pomyłkę: z karty p. Piotra Kozłowskiego, który wypunktował w 2 rundzie 10:9 na korzyść Gorgonia, zapisałem w karcie zbiorczej 10:9, ale dla Zhuka. Stało się tak zapewne z powodu chwilowej dekoncentracji, odwrócenia uwagi…

Po ponownym podsumowaniu karty p. Kozłowskiego okazało się, iż jego werdykt brzmi 57:57. Wobec tego, że p. Włodzimierz Gulc wypunktował 57:56 na korzyść Gorgonia, a p. Włodzimierz Kromka 57:56 dla Zhuka, mamy trzy różne werdykty, co daje wynik walki jako remisowy.

Pragnę podkreślić, iż nie dokonałem weryfikacji ocen, nie zmieniłem ocen sędziowskich, co jest niedopuszczalne, a jedynie poprawiłem w karcie zbiorczej werdykt drugiej rundy sędziego Kozłowskiego. Tym samym werdykt ostateczny walki Przemysław Gorgoń – Serhii Zhuk ogłaszam jako nierozstrzygnięty.

Pragnę również dodać, iż wpisy w kartach punktowych i karcie zbiorczej są kontrolowane w pierwszy dzień po weekendzie zamykającym galę - przez sędziego głównego, szefa komisji sędziowskiej, bądź przez delegata technicznego. Po gali w Białymstoku, która odbyła się 14.09. weryfikacji dokonał delegat techniczny, a więc niżej podpisany.

Tym samym przyznaję, iż popełniłem błąd, za co najmocniej przepraszam wszystkie zainteresowane strony i miłośników pięściarstwa.

Krzysztof Kraśnicki