RUSZA MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX 2016

Redakcja, Informacja własna

2016-01-24

Poznaliśmy terminarz Międzynarodowego Grand Prix 2016. Małopolska droga do Igrzysk Olimpijskich 2020 Tokio została rozpoczęta. Zamierzeniem organizatorów było zagwarantowanie zawodnikom możliwość konfrontacji na cyklicznej imprezie, a zeszłoroczne, ogromne zainteresowanie w bieżącym cyklu zostało ograniczone do 50 pojedynków - dlatego kto pierwszy ten ma gwarancję startu - transmitowanych na zywo na stronach lokalnych mediów i oczywiście portalu BOKSER.ORG, a tak pracowalismy w zeszłym roku >>>

I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2016

1.Cel rozgrywek.
Rozgrywki "Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce . 
Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
2.Termin i miejsce rozgrywek I MGP.
20.02.2016 – Czchów,

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sądecka 187, 32-860 Czchów
Następne terminy: 19.03.2016; 23.04.2016; 21.05.2016; 11.06.2016.
3. Kierownictwo zawodów. 
Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje: 
MZB poprzez Wydział Sędziowski Supervisor, Jury.
4. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy urodzeni
Młodzik – 2002
Kadet – 2000 do 2001
Junior – 1999 do 1998
Senior – 1997 i starsi
Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 
Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni. 
5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 10 zawodów MGP (luty – czerwiec; wrzesień – grudzień) 
Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGP -  50.
Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju. 
Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB. 
Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych. 
6. Sposób zgłaszania zawodników (NIE DOTYCZY I MGP, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W CZCHOWIE / K. BRZESKA OKOCIM 20.02.2016)
Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres biuromzb@gmial.com. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.

Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego GP oddzielnie w terminie do:
I MGP – 15.02; II MGP – 14.03; III MGP – 18.04; IV MGP – 16.05; V MGP– 06.06;

Każdy Klub może wystawić dowolną ilość zawodników. 
Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGP będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego  www.mzb.org.pl
Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
7. Punktacja rozgrywek. 
W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza: 
3 pkt. – zwycięzca walki
1 pkt. – przegrany
Zawodnik musi stoczyć 6 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla Klubowej.
Jeżeli zawodnik przejdzie do innej kategorii wagowej, a posiadał punkty z walk (wygranej albo przegranej) punkty zostają naliczone jako punkty za uczestnictwo w zawodach (nie dotyczy młodzików i kadetów).
Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych 
w klasyfikacji generalnej.
W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami a w następnej ilość startów w cyklu GP.
Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu. 
Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe (studia stacjonarne), punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej 
w książeczce sportowej.
Podczas cyklu GP nie będą mogły odbywać się walki tzw. "sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu GP.
8. Zasady finansowania. 
Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora. 
Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator. 
Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał "wpisowe" za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP. 
Opłaty wpisowe:
Młodzicy: 10 zł,
Kadeci: 10 zł,
Juniorzy: 20 zł,
Seniorzy: 20 zł,          
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.
9. Nagrody.
Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
10. Postanowienia końcowe
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

I Miedzynarodowe Grand Prix Małopolski (20.02.2016) Czchów

08:00 – 09:00 waga i badanie,
10:00 – 11:00 konferencja techniczna
11:45 - rozpoczynamy transmisję z ministudia na hali w Czchowie
12:00 - Rozpoczynamy maraton pojedynków