NAGRODZONO SPRAWIEDLIWYCH

Leszek Dąbrowski, PZB

2014-01-21

W miniony weekend w Warszawie w siedzibie PZB miało miejsce spotkanie wydziału sędziowskiego, na którym podsumowano ubiegły rok w sferze prac sędziów na arenie ringów krajowych i zagranicznych. Spośród 50 sędziów, którzy brali udział w imprezach szczebla centralnego tytuł 'Sędziego Roku 2013' otrzymał Maciej Dziurgot z Rzeszowa, który o ułamek procenta wyprzedził Sławomira Milczarka z Łodzi i tak naprawdę obydwaj zasłużyli na laur pierwszeństwa. Ciasna czołówka świadczy o wysokim poziomie naszych sędziów, wszak jest to najbardziej emocjonujący element boksu, który w kibicach niekiedy wywołuje skrajne odczucia. Dlatego tym bardziej należy się uznanie i życzenia z nowym rokiem sprawiedliwych werdyktów, a o to możemy być spokojni, ponieważ dziesięciu sędziów zdało egzamin na Supervisora szczebla centralnego; dwunastu zdało egzaminy na SuperVisora szczebla okręgowego i jedna sędzina Barbara Sańko. Dobrze nam znany Eligiusz Komarowski zdał egzamin na Instruktora Sędziego Boksu. Dobry progres (41 nowych licencji sędziowskich) wśród młodych adeptów trudnej profesji uhonorował Prezes Zbigniew Górski wręczając nagrodę 'Odkrycie Roku 2013' Sławomirowi Kozłowskiemu z Gdańska. Poznajmy nazwiska tych, którzy w obecnym sezonie zaszczycą niejedną imprezę i pozostajemy w pełni nadziei, że zdobyte umiejętności zaprocentują podczas ogłaszania werdyktów.

Supervisor PZB szczebla centralnego:
1. Andrzej Filipek OZB Śląski
2. Adam Kusior OZB Wielkopolski
3. Mariusz Górny OZB Wielkopolski
4. Wojciech Nagórny OZB Wielkopolski
5. Jerzy Guss OZB Pomorski
6. Ryszard Makowski OZB Dolnośląski
7. Adam Pawełek OZB Śląski
8. Stanisław Zadykowicz OZB Podlaski
9. Mieczysław Skrobała OZB Wielkopolski
10. Hieronim Kozakiewicz  OZB Warmińsko-Mazurski

Supervisor szczebla okręgowego:
1. Barbara Sańko OZB Zachodnio-Pomorski
2  Wiesław Andrzejczak OZB Śląski
3. Tadeusz Gradzik OZB Dolnośląski
4. Sławomir Milczarek OZB Łódzki
5. Sebastian Śledziński OZB Warmińsko-Mazurski
6. Maciej Demel OZB Kujawsko-Pomorski
7. Andrzej Matys OZB Warszawsko-Mazowiecki
8. Andrzej Ostaszewski OZB Podlaski
9. Dariusz Zwoliński OZB Świętokrzyski
ll. Tadeusz Plisak OZB Świętokrzyski
12. Tomasz Maicher OZB Lubelski
12. Zygmunt Fiodorowicz OZB Warszawsko-Mazowiecki
13. Artur Gołuch OZB Świętokrzyski

Egzaminy na funkcjonariuszy ITO - delegatów technicznych - zdali:
1. Sebastian Śledziński OZB Warmińsko - Mazurski
2. Tadeusz Świtalski OZB Kujawsko - Pomorski
3. Piotr Byrdy OZB Śląski
4. Krzysztof Byrdy OZB Śląski
5. Paweł Rafałowski OZB Podlaski
6. Sławomir Lisowski OZB Podlaski
7. Waldemar Pawlak OZB Wielkopolski
8. Maria Bartkowiak OZB Świętokrzyski
9. Tomasz Falczyński OZB Lubelski
10. Dariusz Zwoliński OZB Świętokrzyski
11. Sławomir Milczarek OZB Łódzki
12. Agnieszka Górska OZB Łódzki
13. Andrzej Dembe OZB Warszawsko-Mazowiecki
14. Jerzy Wolański OZB Dolnośląski
15. Krzysztof WójcikOZB Warszawsko-Mazowiecki
16. Katarzyna Kosakowska OZB Warszawsko-Mazowiecki

Egzamin sędziego związkowego zdali:
1. Agnieszka Górska OZB Łódż
2. Julian Piotrowski OZB Łódż
3. Roman Piotrowski OZB Zachodnio-Pomorski
4. Robert Dębicki OZB Lubelski
5. Iwaniuk Adrian OZB Podlaski
6. Marta Leszner OZB Łódż
7. Agnieszka Komar OZB Dolnośląski

Egzamin na sędziów okręgowych zdali:
1. Sielawa Krystian OZB Podlaski
2. Wasilewski Maciej OZB Podlaski
3. Trykozko Grzegorz OZB Podlaski
4. Miłkowski Józef OZB Podlaski
5. Kowal Piotr OZB Zachodnio-Pomorski
6. Lisik Michał OZB Zachodnio-Pomorski
7. Borycki Piotr OZB Zachodnio-Pomorski
8. Jużko Jakub OZB Zachodnio-Pomorski
9. Sikora Jacek OZB Zachodnio–Pomorski
10. Mołyczko Magdalena OZB Pomorski
11. Rechcygier Eurydyka OZB Pomorski
12. Rechcygier Marek OZB Pomorski
13. Słupkowski Mateusz OZB Pomorski
14. Srarzyński Andrzej OZB Pomorski
15. Rządkowski Jarosław OZB Pomorski
16. Protaziuk Sambor OZB Dolnośląski
17. Groszkowski Wiesław OZB Dolnośląski
18. Jaszczyszyn Franciszek OZB Dolnośląski

Klasyfikacja łączna pierwszych dziesięciu sędziów, którzy sędziowali minimum trzy imprezy szczebla centralnego:
1. Dziurgot Maciej - Rzeszów (4,383)
2. Milczarek Sławomir - Łódź (4,382)
3. Kozłowski Sławomir - Gdańsk (4,211)
4. Filip Stefański - Poznań (4,180)
5. Poronin Janusz - Poznań (4,170)
6. Śledziński Sebastian - Elbląg (4,134)
7. Komarowski Eligiusz - Poznań (4,119)
8. Majcher Tomasz - Lublin (4,109)
9. Wójcik Krzysztof - Warszawa (4,058)
10. Rafałowski Paweł - Białystok (4,022)

Sędziowie międzynarodowi - AIBA wraz z klasą:
1. Błaszak Wojciech - AIBA **
2. Demel Łukasz - AIBA *
3. Dziurgot Maciej aiba***
4. Górny Mariusz - AIBA *****
5. Mietła Kazimierz - AIBA ***
6. Milczarek Sławomir - AIBA **
7. Mitrowski Dariusz - AIBA **
8. Mońko Marek - AIBA **
9. Nec Sebastian - AIBA *
10. Ostaszewski Andrzej - AIBA **
11. Poronin Janusz - AIBA *
12. Stabno Janusz - AIBA *
13. Trojan Maciej - AIBA *
14. Zwoliński Dariusz - AIBA **
15. Zagrodnik Zbigniew - AIBA **
16. Zadykowicz Stanisław - AIBA **

Skład Wydziału Sędziowskiego:
Andrzej Filipek - W-ce Prezes PZB ds. Sędziowskich
Mieczysław Skrobała - Przewodniczący
Wojciech Błaszak - Sekretarz
Sebastian Nec - KFZ
Kazimierz Mietła - Licencje sędziowskie
Maciej Trojan - Statystyki