MŁODOŚĆ! CZY TO WYSTARCZY?

Leszek Dąbrowski, Informacja własna

2013-12-06

4 grudnia nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku trenera kadry. Tym razem odpowiedzialną funkcję przejął po Zbigniewie Raubo młody trener ze Skorpiona Szczecin, Pan Marcin Stankiewicz, znany nie tylko w Polsce, prężnie działający na Pomorzu szkoleniowiec. Spod ręki Marcina i całego zespołu w ostatnich latach zaczęli wychodzić na europejską arenę młodzi przyszłościowi pięściarze.

Prezes PZB na oficjalnym spotkaniu w obecności zastępcy Prezydenta Szczecina Krzysztofa Soska wręczył nominację. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie, dzięki któremu w Szczecinie powstanie pierwsza tego typu Szkoła Mistrzostwa Sportowego o profilu pięściarskim oraz od nowego roku Ośrodek Szkolenia Młodzieży. Już niedługo zaprezentujemy komunikat wprost ze Szczecina opisujący szczegółowo założenia nowego projektu szkoleniowego. Przypomnijmy że to właśnie działania i wkład młodych i ambitnych ze Skorpiona Szczecin pięściarsko rozruszał Pomorze, a także jak widać z konsekwencji działań zwiększa zasięg na cały kraj.

Wywiad z przyszłością >>>

Długa droga przed niosącymi zmiany, ale sądzę że przy współudziale trenerów z całej Polski istnieje duża szansa na to, aby na nowo zaistnieć w pięściarskim świecie.