ZMIANY PROCEDURY WYDAWANIA LICENCJI PZB

Redakcja, pzb.com.pl

2013-05-22

Polski Związek Bokserski poinformował, że z dniem 1 czerwca 2013 roku zmieni się procedura wydawania licencji zawodniczych i trenerskich. Nowe licencje nie będą – jak dotychczas – papierowe. Będą to nowoczesne, wykonane z plastiku dokumenty, których wykonanie wymaga realizacji ściśle określonych zabiegów proceduralnych i technologicznych.  Dlatego też dla wniosków, które wpłynął do PZB po dniu 1 czerwca obowiązywać będą następujące zasady:

1. Zachowują ważność dotychczasowe druki wniosków – wypełnione prawidłowo wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Wszelkie braki we wnioskach i załącznikach powodują, że wnioski będą odsyłane do zainteresowanych podmiotów do uzupełnienia.
3. Okres wyrobienia licencji wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do PZB.
4. Ze względów technologicznych nie ma możliwości wyrobienia licencji „od ręki”. Dlatego zainteresowane podmioty winny przesyłać wnioski o wydanie licencji do PZB z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie będzie możliwości uzyskania licencji w biurze PZB po osobistym dostarczeniu dokumentacji.
5. Wnioski o licencje winny być przesyłane do PZB w formie papierowej – listownie.