SEBASTIAN REMBECKI PO XXXII MTB 'O ZŁOTĄ RĘKAWICĘ WISŁY'

Redakcja, Nagranie własne

2013-01-01

Zapraszamy o wysłuchania wywiadu z Sebastianem Rembeckim po XXXII Międzynaroowym Turniejy Bokserskim "O Złotą Rękawicę Wisły"