ZACIĘTOŚĆ NA MMM W GLIWICACH

Redakcja, fot.J.Pluta

2012-10-26

Śląski Związek Bokserski organizował w dniach 23-25.10.2012 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Gliwickiej Hali Sportowej ul. Dubois 36