7 KANDYDATUR NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ SENIORÓW

Redakcja, pzb.com.pl

2012-06-13

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Polski Związek Bokserski konkursu na Trenera Kadry Narodowej Seniorów, do dnia 31 maja do biura PZB wpłynęło 7 ofert.

Zarząd PZB Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2012 r.zatwierdził następujący skład Komisji: Jerzy Rybicki - Prezes PZB, Zdzisław Nowak - V-ce Prezes ds. Wyszkolenia, Andrzej Filipek - V-ce Prezes ds. Sędziowskich i Kazimierz Kiczyński - V-ce Prezes ds. Sportowych. Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki w pracach Komisji uczestniczy Kajetan Broniewski.

Komisja 11 czerwca 2012 roku dokonała oficjalnego otwarcia ofert oraz zapoznała się z przedstawionym materiałem. Z wybranymi kandydatami członkowie Komisji spotkają się 19 czerwca 2012 roku. Wybrano trzy koncepcje planów szkoleniowych na lata 2013-1016, które zostały najwyżej ocenione przez członków Komisji.