Boxiana - Pierce'a Egana

Jakub Biluński, Opracowanie własne

2011-11-06

''Boxiana'' Pierce'a Egana - książka będąca zbiorem artykułów o tematyce pięściarskiej. Jej pełen tytuł to ''Boxiana; albo szkice o starożytnym i nowożytnym pięściarstwie''. Pierce Egan był jednym z pierwszych dziennikarzy sportowych i kronikarzem życia londyńczyków, na początku dziewiętnastego wieku stworzył wiele pionierskich opisów kultury popularnej. Pierwszy tom ''Boxiany'' został wydany w 1813 roku, kolejne cztery w latach 1818, 1821, 1824 i 1828. Autorem niektórych rysunków książki był George Cruikshank, autor ilustracji m.in. do książek Karola Dickensa. W ''Boxianie'' Egan określił pięściarstwo mianem ''Sweet Science''. Nazwę tą spopularyzował w drugiej połowie dwudziestego wieku A.J. Liebling. O wielkiej wartości historycznej dzieła Egana świadczą m.in. ceny osiągane przez pierwsze wydania ''Boxiany''. Współcześni kolekcjonerzy gotowi są zapłacić od tysiąca do ok. dwóch tysięcy dolarów za najrzadsze egzemplarze książki.