IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODZIKÓW

Redakcja, Informacja własna

2011-10-13

W dniach 25-27.11.2011r. w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 odbędzie się IV Międzynarodowy Turniej Młodzików. W turnieju mogą uczestniczyć młodzicy, którzy posiadają książeczkę zawodniczą z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach 38.5 kg, 40 kg, 41.5 kg, 43 kg, 44.5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76, +76 kg. Walki trwać będą 3 rundy po 1.5 min, odbywać się będą w rękawicach 10 uncjowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale i dyplomy, ponadto dla zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 03.11.2011r. Zgłoszenie powinno zawierać wagi przewidywanych zawodników oraz funkcje osób towarzyszących. Ważne jest aby podać również liczbę miejsc noclegowych z wyżywieniem do zarezerwowania.

Program Sportowy Turnieju

25.11.2011r.      do godz. 16.00      Przyjazd ekip. Zgłosić należy się w biurze zawodów  w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16.
25.11.2011r.       od godz 16.00 – 18.30 Waga i badanie lekarskie
25.11.2011r.        godz.20.00 Konferencja techniczna i losowanie
26.11.2011r.       od godz 09.30 – 10.30  badanie lekarskie
26.11.2011r.        godz 16.00 Uroczyste otwarcie IV Międzynarodowego Turnieju Młodzików w boksie.
26.11.2011r.        godz.11.00  I seria walk
26.11.2011r.        godz 16.20 II seria walk
27.11.2011r.       od godz. 08.30 – 09.30 Badanie lekarskie
                              godz 10.00 Walki finałowe
                              około godz.13.30 Uroczyste zakończenie turnieju
                              godz.15.00 Wyjazd ekip

Zgłoszenie do turnieju należy kierować na adres:
BKS Skorpion Szczecin
ul. Rayskiego 37/12
Szczecin 70-426
lub e-mail: [email protected]
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami tel. 608-294-632 lub 668-397-747.