'WŚCIEKŁY BYK' SPARUJE PRZED FOREMANEM

Marcin Filipowski, Nagranie własne

2011-02-03