STANISŁAW SKRZYŃSKI ODBIERA STATUETKĘ DLA TOMASZA ADAMKA

Redakcja, Nagranie własne

2011-01-09