ANDRZEJ WASILEWSKI O SWOJE GRUPIE

Przemysław Osiak, Nagranie własne

2010-08-26