AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU

Redakcja, Informacja własna

2010-04-29

Akademia  Trenerów  i  Instruktorów  Sportu  uprzejmie  informuje , iż  prowadzi  nabór  kandydatów  do  udziału  w  szkoleniu  na  stopień instruktora  sportu w sportach walki. Szkolenie  powyższe  składa  się  z dwóch  części  :  ogólnej  oraz  specjalistycznej ( z wybranej  dyscypliny  sportu ). Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  wymagania :  ukończone  18 lat , wykształcenie  minimum średnie, dobry  stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
Przewidywany  termin  części ogólnej:  20 maja 2010 roku
Wszystkich  zainteresowanych  prosimy  o  zgłoszenia  telefoniczne, pod numer   tel. 022 741 08 05 lub  602  219  296;