AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW

Redakcja, Informacja własna

2010-04-01

Akademia  Trenerów  i  Instruktorów  Sportu  uprzejmie  informuje , iż  prowadzi  nabór  kandydatów  do  udziału  w  szkoleniu  na  stopień  instruktora  sportu w sportach walki. Szkolenie  powyższe  składa  się  z dwóch  części: ogólnej  oraz  specjalistycznej (z wybranej  dyscypliny  sportu ).Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  wymagania: ukończone 18 lat, wykształcenie  minimum średnie, dobry  stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
Przewidywany  termin  części specjalistycznej: w boksie  08.04.2010r19.04.2010r oraz w judo 17.04.201006.06.2010r Wszystkich  zainteresowanych  prosimy  o  zgłoszenia  telefoniczne, pod numer tel. 022 741 08 05 lub  602  219  296