PÓŁFINAŁY GP 2009 WE WROCŁAWIU
ŁASZCZYK vs JUSZCZYK (54 kg)

Łukasz Furman, Nagranie własne

2009-10-04